Община Елхово


О Б Я В Л Е Н И Е

23 ноември 2017

№­­­­­­ 94-02-435 /2 / 23.11.2017год. Отдел “Териториално и селищно устройство” при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e одобрен проект за  ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 185014 – стопански двор м. „Чобан пигади“  по КВС  на  с.М.Манастир.        Проекта   е изложен в отдел “ТСУС” на община  Елхово...
Прочети ощe »

О Б Я В А

21 ноември 2017

 Община Елхово уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр.Елхово, че  “Инсекта- 2000”ООД, гр.Елхово ще започне третиране на: -посеви от пшеница срещу болести и неприятели в м.„Бахча орман“, “Торлозов мочур“, „Криви чеири, „Цонев баир“, „Поповски път“-всичко 845дка. Ще се използва:”Белуре-т“-2г/дка и Терегард плюс-70мл/дка. Пръскането ще се извърши  на  23.11.2017г.  от залез слънце...
Прочети ощe »

Извлечение от влязла в сила на 21.10.2017 год., Присъда № 50/05.10.2017 год. по НОХД № 174 / 2017 год. по описа на PC-Елхово

20 ноември 2017

Извлечение от влязла в сила на 21.10.2017 год., Присъда № 50/05.10.2017 год. по НОХД № 174 / 2017 год. по описа на PC-Елхово, с която на Илиян Желязков Тодоров, роден на 24.08.1999 г. в Република България, живущ в гр. Елхово, обл. Ямбол ул. Царибродска № 37, е осъден на  „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.
Прочети ощe »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 23 ноември 2017 г.

16 ноември 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/………………………….                                                                       …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А     № 25 / 14 .11.2017 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.11.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 25-то заседание...
Прочети ощe »

На двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 26.10. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.

14 ноември 2017

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение:   П Р О Т О К О Л № 24   На двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол,...
Прочети ощe »

Петък, 24 Ноем 2017 / 15:08 часа

Времето в Елхово

Елхово
Разкъсана облачност
10°C
Усеща се като: 16°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 75%
Вятър: 1 m/s ЗЮЗ
Ветровито: 3 m/s
Изгрев: 07:15
Залез: 16:46