Община Елхово


З А П О В Е Д № РД – 155 /15.03.2018 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на ползване за срок от 10 години

19 март 2018

З А П О В Е Д   № РД – 155 /15.03.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет...
Прочети ощe »

З А П О В Е Д № РД – 156 / 15.03.2018 г. публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на ползване за срок от 5 години

19 март 2018

З А П О В Е Д   № РД – 156 / 15.03.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински...
Прочети ощe »

З А П О В Е Д № РД – 154 / 15.03.2018 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост

19 март 2018

З А П О В Е Д   № РД – 154 / 15.03.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински...
Прочети ощe »

З А П О В Е Д № РД-150/13.03.2018г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

16 март 2018

З А П О В Е Д   № РД-150 гр.Елхово,13.03.2018г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Прочети ощe »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 22 март 2018 г.

15 март 2018

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/ ……………………………….. …………………………………………… област с административен център гр. Ямбол П О К А Н А № 29 /13.03.2018 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 22.03.2018 г. от 9.00 часа в заседателната зала на общината 29 -то заседание на Общински съвет – Елхово при...
Прочети ощe »

Вторник, 20 Март 2018 / 00:02 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24