Община Елхово


Извлечение от влязло в сила на 11.08.2017г. Определение № 245/11.08.2017 г. по НОХД № 390/2017 г. по описа на PC- Елхово

22 август 2017

Извлечение от влязло в сила на 11.08.2017г. Определение № 245/11.08.2017 г. по НОХД № 390/2017 г. по описа на PC- Елхово, с което на: ДЕНИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ ДРАГНЕВ, роден на 22.01.2000г. в гр.Елхово, област Ямбол, неосъждан, е наложено наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“. Приложение : Извлечение от Определение № 245/11.08.2017 г. по НОХД № 390/2017 г. по описа на PC-...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

22 август 2017

  З А П О В Е Д   № РД – 531 / 17.08.2017 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

21 август 2017

№­­­­­­ 94-02-94 от 17.08.2017 год. Отдел “ ТСУС” при община Елхово на основание чл.129 /2/ от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № ТСУ – 8 от 17.08.2017 год. на кмета на  общината е одобрен ПУП-ПП за външен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ №...
Прочети ощe »

На 23 август ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2016 г.

14 август 2017
На 23 август ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2016 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси  и чл.35 ал.4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ще се проведе...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 10 /десет / години с площ от 5 / 446 / пет цяло от четиристотин четиридесет и шест/ ид.ч. кв.м. от първи етаж на двуетажна масивна сграда

11 август 2017

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР № 1 – ЕЛХОВО “  ЕООД – ГР. ЕЛХОВО                –––––––––––––––––––––––––––––––               Гр. Елхово,ул.”Чаталджа “ № 3 , тел. 047888503,е-mail : mc_elhovo@abv.bg     З   А   П   О   В   Е   Д  №.  23  гр.Елхово,  25  юли 2017 г.                      На  основание, чл.14, ал.7...
Прочети ощe »

Сряда, 23 Авг 2017 / 05:26 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
10°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 98%
Вятър: 2 m/s ЮИ
Ветровито: 2 m/s
Изгрев: 06:30
Залез: 20:02