Община Елхово


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 6/шест/години с площ от 61.82/329.29ид.ч кв.м

15 януари 2018

З А П О В Е Д № РД-18 гр.Елхово,09.01.2018г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

9 януари 2018

№­­­­­­ 94-02-556/2/ от 05.01.2018 год.   Отдел “ ТСУС” при община Елхово на основание чл.129 /2/ от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № ТСУ – 1 от 02.01.2018 год. на кмета на  общината е одобрен  ПУП-ПРЗ на поз.имот 019005  и ПП-за трасето на водопровод и елпровод...
Прочети ощe »

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018 Г.

3 януари 2018
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018 Г.

         Съгласно заповед № РД-4/ 03.01.2018 г. на кмета на община Елхово на 11 януари 2018 г. от 15,00 ч. в заседателната зала ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Елхово за 2018 г.          Съгласно чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси публичното обсъждане е задължителен етап при...
Прочети ощe »

У В Е Д О М Л Е Н И Е

29 декември 2017

Община Елхово уведомява свойте граждани, че във връзка с предстоящите новогодишни празници, графика за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Елхово ще се измени по следния начин: 30.12.2017г.(събота) ще се извозват отпадъците от  улиците: „Търговска“;“Ал.Стамболийски“; Преспа“; „Кирил и Методий“; П.Р.Славейков“; „Д.К.Атанасов“; „Ангел Кънчев“; „Балабанска“; „Цар Асен“; „Пирот“; „пл.Христо Ботев“...
Прочети ощe »

На двадесет и шестото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 15.12. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово

28 декември 2017

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л № 26 На двадесет и шестото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на...
Прочети ощe »

Четвъртък, 18 Яну 2018 / 11:52 часа

Времето в Елхово

Елхово
Разкъсана облачност
3°C
Усеща се като: -4°C
Налягане: 1000 mb
Влажност: 82%
Вятър: 17 m/s ЗСЗ
Ветровито: 21 m/s
Изгрев: 07:39
Залез: 17:10