Община Елхово


Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 юли 2019 г.

18 юли 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/ ……………………………….. …………………………………………… област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А № 45 /18.07.2019 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 25.07.2019 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината 45 -то заседание на Общински съвет...
Прочети ощe »

Заповед № РД-516/11.07.2019г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

12 юли 2019

ЗАПОВЕД   № РД-516   Елхово, 11.07.2019 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

12 юли 2019

На вниманието на всички производители, преработватели и търговци на плодове и зеленчуци от област Ямбол
Прочети ощe »

Прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово”

12 юли 2019
Прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово”

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0072 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово ”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното...
Прочети ощe »

Подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово”

12 юли 2019
Подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово”

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0072 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово ”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното...
Прочети ощe »

Събота, 20 Юли 2019 / 03:57 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s И
Ветровито: 3 m/s
Изгрев: 05:55
Залез: 20:45