Община Елхово


Програма по повод празника на Елхово

14 март 2018
Програма по повод празника на Елхово

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЕЛХОВО – 31.03.2018   ДЕН ЧАС, МЯСТО МЕРОПРИЯТИЕ 26.03.2018 понеделник   17.30 часа     18.00 часа читалище „Развитие” гр.Елхово   Откриване на изложба на местни творци в читалище „Развитие“ гр.Елхово   Концерт на самодейни състави към читалище „Развитие” гр.Елхово   27.03.2018 вторник 18.00 часа читалище „Развитие” гр.Елхово Спектакъл...
Прочети ощe »

У В Е Д О М Л Е Н И Е

13 март 2018

            Община Елхово, уведомява жителите на града, че във връзка с разпореждане № 163/18 от 12.02.2018г. на Районна прокуратура Елхово и Заповед № РД-108/20.02.2018г. на Кмета на община Елхово, общинска администрация извършва проверки, относно спазването на действащите разпоредби, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и Наредба №19 за овладяване...
Прочети ощe »

На двадесет и осмото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 22.02. 2018 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово

9 март 2018

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение:   П Р О Т О К О Л № 28   На двадесет и осмото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол,...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

9 март 2018

№­­­­­­ 94-02- 101 /1/ от 27.02.2018 год.   Отдел “ТСУС” при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за  изменение на ПУП – план  за  регулация  на  ПИ ХІІІ-1422 в кв. 128  по плана  на  гр.Елхово.             Проекта   е изложен в отдел “ТСУС” при община  Елхово.          ...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

9 март 2018

№­­­­­­ 94-02- 102 /1/ от 27.02.2018 год.   Отдел “ТСУС” при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за  изменение на ПУП – план  за  регулация    на  ПИ ІV-41 в кв. 13  по    плана  на  с.Лесово.             Проекта   е изложен в отдел “ТСУС” при община  Елхово.          ...
Прочети ощe »

Понеделник, 19 Март 2018 / 23:54 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24