Община Елхово


О Б Я В Л Е Н И Е

7 август 2017

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Елхово обявява открит обществен достъп за уведомление за инвестиционно предложение „Дестилерия за производство на етерични масла от лечебно – ароматни култури” в имот в с.Малко Кирилово, Община Елхово , Област Ямбол с възложител Христо...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за срок от една стопанска година по землища, както следва

1 август 2017

ЗАПОВЕД   № РД-493 Елхово, 27.07.2017г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №174/17/12 на Об съвет Елхово, взето с протокол №17 от 26.01.2017г. и чл.45, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинското имущество...
Прочети ощe »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

21 юли 2017

На основание чл.55а, ал.2 от ППЗК във връзка  с  решение №229/21/5/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово     О Б Щ И Н А     Е Л Х О В О   Съобщава, че на 01.08.2017г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска Администрация-Елхово ще се отворят предложенията и обвързващите предложения на участниците...
Прочети ощe »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 27 юли 2017 г.

19 юли 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/………………………….                                                                       …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А       № 22 /18.07.2017 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 27.07.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 22-то заседание на...
Прочети ощe »

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

13 юли 2017
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.07.2017 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите...
Прочети ощe »

Сряда, 23 Авг 2017 / 05:08 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
10°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 98%
Вятър: 2 m/s ЮИ
Ветровито: 2 m/s
Изгрев: 06:30
Залез: 20:02