Община Елхово


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13 юли 2017

На основание чл.55а, ал.2 от ППЗК във връзка  с  решение №228/21/4/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово                              О Б Щ И Н А     Е Л Х О В О Съобщава, че на 20.07.2017г.  от 10.30часа в Заседателната зала на Общинска Администрация-Елхово ще се отворят предложенията и обвързващите предложения на участниците с...
Прочети ощe »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13 юли 2017

На основание чл.55а, ал.2 от ППЗК във връзка  с  решение №232/21/8/ от  25.05.2017г.   на Общински Съвет Елхово                              О Б Щ И Н А     Е Л Х О В О                  Съобщава, че на 20.07.2017г.  от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска Администрация-Елхово ще се отворят предложенията и обвързващите предложения на...
Прочети ощe »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13 юли 2017

На основание чл.55а, ал.2 от ППЗК във връзка  с  решение №233/21/9/  от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово                              О Б Щ И Н А     Е Л Х О В О              Съобщава, че на 20.07.2017г.  от 10.00часа в Заседателната зала на Общинска Администрация-Елхово ще се отворят предложенията...
Прочети ощe »

Конкурс за началник отдел “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

4 юли 2017

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед № РД –429.03.07.2017г.,  община Елхово обявява                        Конкурс за длъжността:   Началник отдел “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Елхово   1.Информация за длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за срок от една стопанска година по землища

4 юли 2017

ЗАПОВЕД   № РД-418 Елхово, 29.06.2017г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №174/17/12, взето с протокол №17 от 26.01.2017г.    Н А Р Е Ж  Д А М :   I.Съгласно  Решение №174/17/12 на Общински съвет – Елхово, взето...
Прочети ощe »

Сряда, 23 Авг 2017 / 05:08 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
10°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 98%
Вятър: 2 m/s ЮИ
Ветровито: 2 m/s
Изгрев: 06:30
Залез: 20:02