Община Елхово


Проект на правила за прием в първи клас в общинските училища в гр. Елхово

6 март 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.02.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект за Правила за прием на учениците в първи клас в общинските  училища в  гр.Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул....
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

27 февруари 2018

Общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване – 2018 г.
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

27 февруари 2018

Отдел „ТСУС” при община Елхово, съобщава, че със заповед РД-110 от 21.02.2018 год на кмета на община Елхово е разрешено изработването проект за именение на ПРЗ на гр.Елхово за кв.1 УПИ V – завод за електроавточасти.
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански  години  по землища ЗАПОВЕД № РД-106/19.02.2018г.

26 февруари 2018

ЗАПОВЕД   № РД-106 Елхово, 19.02.2018г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление...
Прочети ощe »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 22 февруари 2018 г.

14 февруари 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/ ……………………………….. …………………………………………… област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А № 28 /13.02.2018 г.               На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 22.02.2018 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината 28 -то заседание на Общински...
Прочети ощe »

Понеделник, 19 Март 2018 / 23:57 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24