Община Елхово


О Б Я В Л Е Н И Е

4 септември 2019

Отдел ТСУС при община  Елхово,съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за  частично изменение  на ПРЗ на гр.Елхово  УПИ ІІ- за климатично училище , кв.17 а по ПРЗ на гр.Елхово / поз.имот с идентификатор 27382.500.1125 по КК на гр.Елхово/.             Проекта   е изложен в отдел „ТСУС” на община  Елхово .              На основание ...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

4 септември 2019

Отдел ТСУС при община  Елхово,съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за  частично изменение  на ПРЗ на гр.Елхово  УПИ ХХІІ-1988 и ХХ- за озеленяване , кв.78 по ПРЗ на гр.Елхово / поз.имот с идентификатор 27382.500.1988 по КК на гр.Елхово/.             Проекта   е изложен в отдел „ТСУС” на община  Елхово .              На основание ...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

4 септември 2019

Отдел “ ТСУС” при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № ТСУ–9 от 02.09.2019 год. на кмета на  общината е одобрен ПУП – ПРЗ  на  имоти с идентификатори №­­­­­­  36909.45.33 по КККР местност „Ареач баир“ землище с.Кирилово,     Проекта  ...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

4 септември 2019

Отдел “ ТСУС” при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № ТСУ–8 от 02.09.2019 год. на кмета на  общината е одобрен ПУП – ПРЗ  на  имоти с идентификатори №­­­­­­  27382.500.9806 и 27382.500.2097 по КК на гр. Елхово, съответно УПИ XVI-9806...
Прочети ощe »

Първа копка за повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция” – Елхово

3 септември 2019
Първа копка за повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция” – Елхово

                На 02.09.2019г. се проведе символична церемония „първа копка” по Проект BG16RFOP001-2.002-0010-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция” – Елхово“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. На събитието присъстваха кметът на община Елхово, представител на Дирекция “Гранична полиция”- Елхово“  и представители на...
Прочети ощe »

Сряда, 18 Септември 2019 / 20:45 часа

Времето в Елхово

Елхово
Частична облачност
27°C
Усеща се като: 24°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 26%
Вятър: 18 m/s СЗ
Ветровито: 22 m/s
Изгрев: 06:56
Залез: 19:19