Община Елхово


Извлечение от влязла в сила на 21.10.2017 год., Присъда № 50/05.10.2017 год. по НОХД № 174 / 2017 год. по описа на PC-Елхово

20 ноември 2017

Извлечение от влязла в сила на 21.10.2017 год., Присъда № 50/05.10.2017 год. по НОХД № 174 / 2017 год. по описа на PC-Елхово, с която на Илиян Желязков Тодоров, роден на 24.08.1999 г. в Република България, живущ в гр. Елхово, обл. Ямбол ул. Царибродска № 37, е осъден на  „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.
Прочети ощe »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 23 ноември 2017 г.

16 ноември 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/………………………….                                                                       …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А     № 25 / 14 .11.2017 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.11.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 25-то заседание...
Прочети ощe »

На двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 26.10. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.

14 ноември 2017

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение:   П Р О Т О К О Л № 24   На двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол,...
Прочети ощe »

Община Елхово набира предложения за съставяне на бюджет 2018 г.

7 ноември 2017
Община Елхово набира предложения за съставяне на бюджет 2018 г.

Съгласно заповед № РД-716/ 06.11.2017 г. на кмета на община Елхово – г-н Петър Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Елхово за 2018 г. Всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложеният в поставените за целта кутии на следните места: “Център за услуги...
Прочети ощe »

О Б Я В А

6 ноември 2017

Община Елхово уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр.Елхово, че  “Хера Агро”ЕООД, гр.Пловдив ще започне третиране на: посеви от пшеница срещу вредна житна дървеница в м.„Зъбака“-244дка, „Баира“-144дка,“Куртев баир-158дка, „“Торлозов мочур“-68дка, „Герен дере“-109-дка, „Цонев баир“-115дка, Бахча орман-195дка.      Ще се използва:”Фюри 10 ЕК“-10мл/дка, карантина 21дни. Пръскането ще се извърши  на  06.11.2017г. до...
Прочети ощe »

Събота, 16 Дек 2017 / 01:20 часа

Времето в Елхово

Елхово
Предимно ясно
11°C
Усеща се като: 10°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 86%
Вятър: 3 m/s ИСИ
Ветровито: 3 m/s
Изгрев: 07:36
Залез: 16:43