Община Елхово


На единадесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 19.VI.2008 г. от 9.00 ч. в заседателната зала на общината.

19 юни 2008

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л ¹ 11 На единадесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 19.V².2008 г....
Прочети ощe »

На десетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 22.V.2008 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на общината.

22 май 2008

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л 10 На десетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 22.V.2008 г. от...
Прочети ощe »

Търг за отдаване под наем на имот публична общинска собственост – заповед РД 326 от 20.05.2008г.

20 май 2008

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на ОбС – Елхово взети с протокол ¹19/20.06.2005г. и ¹9/18.04.2008г.   Н А Р Е Ж Д А М: Да се проведе явен търг за отдаване под...
Прочети ощe »

Протокол 9 от 18 април 2008 г.

18 април 2008

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба ¹ 5 на ОбС-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. ВНОСИТЕЛ: инж. Янко Михов Георгиев – зам.председател на ОбС-Елхово и председател на Временната комисия ОбС РЕШИ: 93/9/1/  1.На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с решение ¹ 60/6/20/ от 11.²².2008...
Прочети ощe »

Търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – Заповед РД -216 от 01.04.2008г.

1 април 2008

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба ¹5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение на ОбС – Елхово взето с протокол ¹19/20.06.2005г.   Н А Р Е Ж Д А М: Да се проведе явен търг за отдаване под наем на...
Прочети ощe »

Сряда, 21 Фев 2018 / 05:29 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
3°C
Усеща се като: 0°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 95%
Вятър: 6 m/s И
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 07:02
Залез: 17:54