Община Елхово


СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

2 септември 2009

Община Елхово обявява конкурс за длъжността: „Ръководител служба „Социални дейности“, област на действие управление и контрол на служба „Соц. дейности“ I.             Минимални изисквания : -образователна степен -бакалавър; -професионален опит – не се изисква II.       Специфични изисквания: -висше хуманитарно или икономическо образование; III.      Допълнителни изисквания:    -компютърна грамотност; IV.     Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидата...
Прочети ощe »

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ

31 август 2009

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕЛХОВО УВЕДОМЯВАТ ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ НА ТЕЛЕФОН 88 038 МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА ВЪЗНИКНАЛИ АВАРИИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ, КАКТО И ЗА ОБРАЗУВАНИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ  СМЕТИЩА ПО УЛИЦИТЕ В ГРАДА. ТЕЛЕФОННАТА ЛИНИЯ РАБОТИ ДЕНОНОЩНО В ДЕЛНИЧНИ   И  ПОЧИВНИ ДНИ. ТЕЛЕФОНЪТ СЕ РАЗКРИВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОПТИМИЗИРАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО...
Прочети ощe »

На двадесет и петото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.08.2009 г. от 9.00 ч. в заседателната зала на общината

28 август 2009

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л номер 25 На двадесет и петото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.V²².2009...
Прочети ощe »

Заповед за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост РД – 563 от 12.08.2009г.

12 август 2009

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба номер 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети с Протоколи номерномер 23/28.05.2009 г., 28.07.2009 г., 20/14.04.2009 г. и 24/22.06.2009 г.   З А П...
Прочети ощe »

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

6 август 2009

От общинска администрация Елхово уведомяват гражданите, че на 11.08.2009г. от 10.00ч. в залата на читалище “Развитие” ще се проведе информационна среща по проект на община Елхово  по Програмата за развитие на селските райони. Ще бъдат  представени възможностите за бизнеса, земеделските производители и неправителствените организации за кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските...
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:03 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed