Община Елхово


Протокол 9 от 18 април 2008 г.

18 април 2008

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба ¹ 5 на ОбС-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. ВНОСИТЕЛ: инж. Янко Михов Георгиев – зам.председател на ОбС-Елхово и председател на Временната комисия ОбС РЕШИ: 93/9/1/  1.На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с решение ¹ 60/6/20/ от 11.²².2008...
Прочети ощe »

Търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – Заповед РД -216 от 01.04.2008г.

1 април 2008

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба ¹5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение на ОбС – Елхово взето с протокол ¹19/20.06.2005г.   Н А Р Е Ж Д А М: Да се проведе явен търг за отдаване под наем на...
Прочети ощe »

Протокол 8 от 26 март 2008 г.

26 март 2008

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л  8   На осмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 26.03.2008 г....
Прочети ощe »

Протокол 7 от 7 март 2008 г.

7 март 2008

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л 7 На седмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 7.03.2008 г. от...
Прочети ощe »

Протокол 6 от 11.02.2008 г. на ОбС – Елхово

11 февруари 2008

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на проект на наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово ВНОСИТЕЛ: Мария Петрова-Минчева–председател на Временната комисия за изготвяне проект на наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово ОбС РЕШИ: 42/6/1/ На основание чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА във връзка...
Прочети ощe »

Вторник, 20 Март 2018 / 00:13 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24