Община Елхово


Oтдаване под наем за срок от 10 години на общински терени – частна общинска собственост в гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски”№92, поземлен имот ХІІІ,кв.45 – ЗАПОВЕД №РД-907 27.12.2006г.

27 декември 2006

З А П О В Е Д гр.Елхово27.12.2006г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл.15, ал.5 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елхово...
Прочети ощe »

Решение № : 36 от 29.11.2006 на ОбС гр.Елхово

29 ноември 2006

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л П Р О Т О К О Л № 36 На тридесет и петото редовно заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на...
Прочети ощe »

Решение № : 35 от 27.10.2006 на ОбС гр.Елхово

27 октомври 2006

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л П Р О Т О К О Л № 35 На тридесет и петото редовно заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на...
Прочети ощe »

Решение № : 34 от 28.09.2006 на ОбС гр.Елхово

28 септември 2006

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л П Р О Т О К О Л № 34 На тридесет и четвъртото редовно заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на...
Прочети ощe »

Решение № : 33 от 28.07.2006 на ОбС гр.Елхово

28 юли 2006

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л № 33 На тридесет и третото редовно заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено...
Прочети ощe »

Понеделник, 19 Март 2018 / 23:52 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24