Община Елхово


Търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост заповед 677 от 22.10.2008г.

22 октомври 2008

На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45  ал. 1 и ал.2 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет-Елхово с  180/14/8 и 181/14/9 , взети с протокол ¹14    от    10.Х.2008г   Н А Р Е Ж  Д А М :  ...
Прочети ощe »

Конкурс за длъжността:Началник отдел “Бюджет,финанси и ТРЗ” в община Елхово

20 октомври 2008

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед  РД-664/16.10.2008г. на кмета на община Елхово се обявява                                                           Конкурс за длъжността:     Началник отдел “Бюджет,финанси и ТРЗ” в община Елхово   1.Информация за длъжността: Организира, ръководи...
Прочети ощe »

Конкурс за длъжността:Началник отдел “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” в община Елхово

20 октомври 2008

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед  РД-665/16.10.2008г. на кмета на община Елхово , се обявява                                                           Конкурс за длъжността:     Началник отдел “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” в община Елхово   1.Информация за длъжността:...
Прочети ощe »

Решения по Протокол 14 от 10.10.2008 г.

10 октомври 2008

П Р О Т О К О Л  14   На четиринадесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 10.X.2008 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Д Н Е В Е Н  Р Е Д: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение на Наредба 1 на ОбС–Елхово за осигуряване...
Прочети ощe »

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА С. ЛЕСОВО

8 октомври 2008

СЪС  ЗАПОВЕД   РД -18-78/24.07.2008г.  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ   И  КАДАСТЪР СА ОДОБРЕНИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ   РЕГИСТРИ   НА   С. ЛЕСОВО.             УВЕДОМЯВАМЕ  ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ОТ 07.10.2008г.  СПРАВКИ,  УСЛУГИ   И  ИЗДАВАНЕ  НА  СКИЦИ  ЗА  ИМОТИ  ОТ  КАДАСТРАЛНАТА  КАРТА  НА  С. ЛЕСОВО  СЕ  ИЗВЪРШВАТ  ОТ  СЛУЖБАТА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ,  КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЪР –...
Прочети ощe »

Неделя, 20 Окт 2019 / 06:12 часа

Времето в Елхово

Елхово
Предимно ясно
12°C
Усеща се като: 11°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 2 m/s С
Ветровито: 3 m/s
Изгрев: 07:31
Залез: 18:25