Стопанско управление и общинска собственост

Подаване на информация в община Елхово за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване съгласно Закона за туризма /Обн. ДВ. бр.30 от 26 март 2013г./

Публикувано от
7 август 2013

Кратка информация:             Съгласно  чл. 116, ал.1 от Закона за туризма, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.             Лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки по електронен път чрез справка-декларация в Община Елхово. Справките-декларации...
Прочети ощe »

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

Публикувано от
2 октомври 2012

БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО IBAN :  BG91STSA93008401554900 BIC    :  STSABGSF
Прочети ощe »

1. /СУНАУ ОБА2.1/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ (ОТМ.) С ЖИЛИЩНИ НУЖДИ ПО ЧЛ.2, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Закон за местните данъци и такси – чл.115 Необходими документи: Заявление по образец Цена:  3.00 лв. Срок за изпълнение:  7 дни
Прочети ощe »

2. /СУНАУ ОБА2.2/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание:          Закона за общинската собственост – чл.62, ал.4 Необходими документи: Заявление по образец Документ за собственост Актуална скица на имота /при необходимост/ Цена:  7,00 лв. Срок за изпълнение: 7 дни
Прочети ощe »

3. /СУНАУ ОБА2.3/ УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закона за общинската собственост – чл.45а, ал.1 КАРТОТЕКИРАНЕ: Необходими документи: Заявление по образец Декларация по одобрен от кмета на общината текст, съгласно чл.7, ал.2 от Наредба №11 на ОбС-гр.Елхово Квитанция за платена такса Други документи при поискване /ТЕЛК/ Цена:  5,00 лв. Срок за изпълнение: до обявяване на списък на картотекираните граждани /6...
Прочети ощe »

Понеделник, 21 Авг 2017 / 17:06 часа

Времето в Елхово

Елхово
Разкъсана облачност
29°C
Усеща се като: 27°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 40%
Вятър: 8 m/s ЗСЗ
Ветровито: 11 m/s
Изгрев: 06:28
Залез: 20:05