Стопанско управление и общинска собственост

56. РЕГИСТРИРАНЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА И ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ

Публикувано от
23 април 2019

Нормативно основание: чл.8, ал.1 от Закона за пчеларството Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Удостоверение за регистрация на животновъден обект Срок на изпълнение: 7 дни Такса/Цена: няма
Прочети ощe »

55.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Публикувано от
30 ноември 2017

Нормативно основание: чл.137, ал.1 от Закона за туризма Необходими документи: 1/ Заявление по образец 2/ удостоверение за категоризиране №…………..- ОРИГИНАЛ 3/ копия на документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.137, ал.1, т.3, т.5, т.6, т.7  и т.8 от Закона за туризма.* 4/…………………………………………………………………………………………… *Чл. 137. (1) Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите...
Прочети ощe »

Подаване на информация в община Елхово за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване съгласно Закона за туризма /Обн. ДВ. бр.30 от 26 март 2013г./

Публикувано от
7 август 2013

Кратка информация:             Съгласно  чл. 116, ал.1 от Закона за туризма, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.             Лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки по електронен път чрез справка-декларация в Община Елхово. Справките-декларации...
Прочети ощe »

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

Публикувано от
2 октомври 2012

БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО IBAN :  BG91STSA93008401554900 BIC    :  STSABGSF
Прочети ощe »

1. /СУНАУ ОБА2.1/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ (ОТМ.) С ЖИЛИЩНИ НУЖДИ ПО ЧЛ.2, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Закон за местните данъци и такси – чл.115 Необходими документи: Заявление по образец Цена:  3.00 лв. Срок за изпълнение:  7 дни
Прочети ощe »

Вторник, 12 Ноем 2019 / 14:40 часа

Времето в Елхово

Елхово
Частично слънчево
24°C
Усеща се като: 25°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 38%
Вятър: 0 m/s И
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:00
Залез: 16:55