ТСУС

5. /СУНАУ ОБА3.5/ ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.131      Извършва се в момента на място.
Прочети ощe »

6. /СУНАУ ОБА3.6/ ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл. 135, ал. 3; чл. 136 Необходими документи: заявление по образец документ за собственост предложение за исканото изменение (по преценка на възложителя) удостоверение за наследници – при наследствен имот скица от действащия ПЗР, включваща имоти (УПИ), предмет на разработката и съседните имоти, включително и през улица...
Прочети ощe »

7. /СУНАУ ОБА3.7/ ИЗДАВАНЕ СКИЦА-ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.140 Необходими документи: заявление по образец документ за собственост или право на строеж разрешение за ползване на обект или протокол обр.16 при преустройство на съществуващи сгради Такса:  10.00 лв. Срок за изпълнение:  14 дни
Прочети ощe »

8. /СУНАУ ОБА3.8/ СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.141, ал.1 Необходими документи: заявление по образец документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител виза за проектиране /в случаите, в които е задължителна/ три копия от инвестиционния проект решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС – /в случаите,...
Прочети ощe »

9. /СУНАУ ОБА3.9/ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145, ал.1 и 3 Необходими документи: заявление по образец документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител виза за проектиране /в случаите, в които е задължителна/ три копия от инвестиционния проект решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда...
Прочети ощe »

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
11°C
Усеща се като: 13°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 53%
Вятър: 0 m/s ССЗ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41