МДТ

24. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Публикувано от
23 януари 2018

Декларация се подава за всеки туристически обект – място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася. Нормативно основание: Закона за местните данъци и такси – чл. 61р Необходими документи за извършване на услугата: Декларация по...
Прочети ощe »

23.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Публикувано от
18 декември 2017

Декларациите по чл. 61х от ЗМДТ се подават преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. За промените в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили – в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. Нормативно...
Прочети ощe »

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Публикувано от
1 октомври 2012

БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО  IBAN :  BG91STSA93008401554900  BIC    :  STSABGSF   441400 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА  ПАТЕНТЕН ДАНЪК 442100 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 442200 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВА 442300 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 442400 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА БИТОВИ...
Прочети ощe »

1. /СУНАУ ОБА13.1/ ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – чл.88 Необходими документи: Искане по образец Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото Срок за изпълнение:    7 дни – такса: 2лв. 3 дни – такса: 4лв. 1 ден – такса: 6 лв.
Прочети ощe »

КАО_2. /СУНАУ ОБА13.2/ ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 3, чл. 14 ал. 1, чл. 110 ал. 1, т. 13 Необходими документи Искане по образец Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото Цена:  2.00 лв. Срок за изпълнение:  3 дни Начин на заплащане на услугата: В брой в ЦУИГ...
Прочети ощe »

Вторник, 12 Ноем 2019 / 14:47 часа

Времето в Елхово

Елхово
Частично слънчево
24°C
Усеща се като: 25°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 38%
Вятър: 0 m/s И
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:00
Залез: 16:55