МДТ

3. /СУНАУ ОБА13.3/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 Необходими документи: Заявление по образец Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото; Удостоверение за наследници (при необходимост) За земеделска земя Удостоверение за характеристики на земеделска земя (от поземлена комисия или Агенция по...
Прочети ощe »

КАО_4. /СУНАУ ОБА13.4/ ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 4 ал. 3 във връзка с чл.52 Необходими документи: Искане по образец Цена:  1.00 лв. /Наредба 7 – т.57.4/ Срок за изпълнение: Веднага Начин на заплащане на услугата: В брой в ЦУИГ По банков път: Банкова сметка: BG91STSA93008401554900 Код за вид плащане: 448007 Банка:...
Прочети ощe »

КАО_5. /СУНАУ ОБА13.5/ ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 1, б. „а“ Необходими документи: Искане по образец Цена:  1.00 лв. Срок за изпълнение: Веднага Начин на заплащане на услугата: В брой в ЦУИГ По банков път: Банкова...
Прочети ощe »

КАО_6. /СУНАУ ОБА13.6/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ДУБЛИКАТ ОТ КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 41 във връзка с чл. 29, ал. 1 Необходими документи: Искане по образец Копие от удостоверение за наследници Цена:  1.00 лв. Срок за изпълнение: Веднага Начин на заплащане на услугата: В брой в ЦУИГ По банков път: Банкова сметка: BG91STSA93008401554900 Код за вид плащане:...
Прочети ощe »

КАО_7. /СУНАУ ОБА13.7/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 61и ал. 5 Необходими документи: Искане по образец Такса:  няма Срок за изпълнение: Веднага
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:58 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed