Деловодство

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

Публикувано от
2 октомври 2012

БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО IBAN :  BG91STSA93008401554900 BIC    :  STSABGSF
Прочети ощe »

1. /СУНАУ I/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 2)

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Кодекс за социално осигуряване Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в” Необходими документи: Искане по образец  Копие на трудова книжка /при липса на трудова книжка, точно посочване на периода, за който се изисква трудовия стаж/ Такса: няма Срок за изпълнение:  10 дни Услугата може...
Прочети ощe »

2. /СУНАУ IІ/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП 3)

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7 Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3 Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в” Необходими документи: Искане по образец  Копие на трудова книжка /при липса на трудова книжка, точно посочване на периода, за който се изисква трудовия...
Прочети ощe »

3. /СУНАУ IІІ/ ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ЗА ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ, КОИТО СЕ ДАВАТ ПО СИЛАТА НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”г”
Прочети ощe »

4. /СУНАУ IV/ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закона за достъп до обществена информация – чл.24 Необходими документи: Искане по образец Такса: съгласно ЗАПОВЕД N ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от...
Прочети ощe »

Вторник, 12 Ноем 2019 / 13:39 часа

Времето в Елхово

Елхово
Предимно слънчево
20°C
Усеща се като: 22°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 52%
Вятър: 0 m/s И
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:00
Залез: 16:55