Деловодство

5. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Публикувано от
1 октомври 2012

Необходими документи Заявление свободен текст Цена:  3.00 лв. Срок за изпълнение:  7 дни
Прочети ощe »

6. РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОВЕДАНИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЩИНСКИЯ РЕГИСТЪР НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: чл.19 от Закона за вероизповеданията Необходими документи: Заявление по образец Заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава Съдебно решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство Удостоверение от централното ръководство за лицата, които...
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:53 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed