Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 6/шест/години с площ от 61.82/329.29ид.ч кв.м

Публикувано от
15 януари 2018

З А П О В Е Д № РД-18 гр.Елхово,09.01.2018г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 5/пет/години

Публикувано от
18 септември 2017

З А П О В Е Д   № РД-582 гр.Елхово, 18.09.2017г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Публикувано от
22 август 2017

  З А П О В Е Д   № РД – 531 / 17.08.2017 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 10 /десет / години с площ от 5 / 446 / пет цяло от четиристотин четиридесет и шест/ ид.ч. кв.м. от първи етаж на двуетажна масивна сграда

Публикувано от
11 август 2017

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР № 1 – ЕЛХОВО “  ЕООД – ГР. ЕЛХОВО                –––––––––––––––––––––––––––––––               Гр. Елхово,ул.”Чаталджа “ № 3 , тел. 047888503,е-mail : mc_elhovo@abv.bg     З   А   П   О   В   Е   Д  №.  23  гр.Елхово,  25  юли 2017 г.                      На  основание, чл.14, ал.7...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за срок от една стопанска година по землища, както следва

Публикувано от
1 август 2017

ЗАПОВЕД   № РД-493 Елхово, 27.07.2017г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №174/17/12 на Об съвет Елхово, взето с протокол №17 от 26.01.2017г. и чл.45, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинското имущество...
Прочети ощe »

Вторник, 20 Март 2018 / 00:21 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24