Търгове и конкурси

Конкурс за началник отдел “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

Публикувано от
4 юли 2017

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед № РД –429.03.07.2017г.,  община Елхово обявява                        Конкурс за длъжността:   Началник отдел “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Елхово   1.Информация за длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за срок от една стопанска година по землища

Публикувано от
4 юли 2017

ЗАПОВЕД   № РД-418 Елхово, 29.06.2017г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №174/17/12, взето с протокол №17 от 26.01.2017г.    Н А Р Е Ж  Д А М :   I.Съгласно  Решение №174/17/12 на Общински съвет – Елхово, взето...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години по землища

Публикувано от
9 юни 2017

ЗАПОВЕД   № РД-380 Елхово, 06.06.2017г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот №105008, отдел 54/12 по ЛУП 2011г. с площ 110,000дка, находящ се в м.”Мандрата” по КВС на землището на с.Изгрев

Публикувано от
19 април 2017

ЗАПОВЕД   № РД-243 Елхово, 11.04.2017г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.20, ал./1/  и ал./3/ от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение №205/19/5/ на ОбС-Елхово, взето с протокол №19 от 27.03.2017г.    Н А...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба придобити при строително-ремонтните работи от ул. Камчия в гр. Елхово по следните обособени позиции

Публикувано от
19 април 2017

З А П О В Е Д   № РД – 235 / 05.04.2017 г.            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет...
Прочети ощe »

Четвъртък, 18 Яну 2018 / 11:46 часа

Времето в Елхово

Елхово
Разкъсана облачност
3°C
Усеща се като: -4°C
Налягане: 1000 mb
Влажност: 67%
Вятър: 4 m/s ЗСЗ
Ветровито: 5 m/s
Изгрев: 07:39
Залез: 17:10