Търгове и конкурси

Търг за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост Заповед 782 от 3.12.2008г.

Публикувано от
3 декември 2008

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на Общински съвет – Елхово взети с протокол 9/18.04.2008г. и 15/18.11.2008г....
Прочети ощe »

Търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост Заповед 777 от 2.12.2008г.

Публикувано от
2 декември 2008

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети с Протоколи 12/23.07.2008 г., 13/27.08.2008 г. и 15/18.11.2008 г. З А П О В Я Д В...
Прочети ощe »

Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост – заповед 734 от 12.11.2008г.

Публикувано от
12 ноември 2008

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение на ОбС – Елхово взето с протокол 14/10.10.2008г.   Н А Р Е Ж Д А М:...
Прочети ощe »

Търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – Заповед 686 от 29.10.2008г.

Публикувано от
29 октомври 2008

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети с Протоколи 8/26.03.2008 г., 7/07.03.2008 г. и 12/23.07.2008 г. и 14810.10.2008 г.   З А П О...
Прочети ощe »

Търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост заповед 677 от 22.10.2008г.

Публикувано от
22 октомври 2008

На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45  ал. 1 и ал.2 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет-Елхово с  180/14/8 и 181/14/9 , взети с протокол ¹14    от    10.Х.2008г   Н А Р Е Ж  Д А М :  ...
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:55 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed