Проекти на административни актове

Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹7 на Общински съве-Елхово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината

Публикувано от
14 януари 2009

ДО                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                      ГРАД  ЕЛХОВО     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А     от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово   ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Наредба ¹7 на Общински съве-Елхово за определяне и администриране на местните...
Прочети ощe »

Отчет за разходите от такса битови отпадъци за 2008 година, одобряване на план-сметка на разходите и определяне размера на такса битови отпадъци в населените места на общината през 2009 година

Публикувано от
14 януари 2009

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.Е Л Х О В О     Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А от Петър Андреев Киров  – кмет на община Елхово               ОТНОСНО:Отчет за разходите от такса битови отпадъци за 2008 година, одобряване на план-сметка на разходите и определяне...
Прочети ощe »

Изменение Наредба ¹14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

Публикувано от
14 януари 2009

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЕЛХОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Петър Андреев Киров -кмет на община Елхово     Относно:            Изменение  Наредба ¹14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово       Уважаеми дами и господа, общински съветници,   Настоящата докладна записка внасям поради приетите изменения в Закона за...
Прочети ощe »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹1 на Общински съвет-Елхово за осигуряване на обществения ред, безепасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

Публикувано от
14 януари 2009

ДО                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                      ГРАД  ЕЛХОВО Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово   ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Наредба ¹1 на Общински съвет-Елхово за осигуряване на обществения ред, безепасността на движението, пожарната...
Прочети ощe »

Проект Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2009 г.

Публикувано от
11 януари 2009

ПРОЕКТ !  П Р О Г Р А М А  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ  2009 г. (приета с решение на Общиски съвет-Елхово ………………… г.) Можете да изтеглите програмата от тук
Прочети ощe »

Времето в Елхово

Елхово
Частично слънчево
2°C
Усеща се като: 7°C
Налягане: 1040 mb
Влажност: 51%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:37
Залез: 17:14