Обяви и съобщения

О Б Я В Л Е Н И Е

Публикувано от
24 януари 2018

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Елхово обявява открит обществен достъп до информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Магазин за авточасти, игрална зала, офиси, жилища и мотел“ , което ще се реализира в поземлен имот...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

Публикувано от
24 януари 2018

          На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Елхово обявява открит обществен достъп до информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на тир – паркинг, заведение за хранене, търговски обект, баня и стаи за настаняване“ в...
Прочети ощe »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано от
22 януари 2018

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение на Община Елхово „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ Община Елхово уведомява гражданите за Инвестиционно предложение на Общината за „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните...
Прочети ощe »

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано от
19 януари 2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ   чл.62а, ал.1 от Закона за водите   за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект (съгласно чл.46, ал.1, т.2 и във връзка с чл.52, ал.1, т.3 “б” от Закона за водите/обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г. )     ОБЕКТ: Язовир, представляващ...
Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

Публикувано от
9 януари 2018

№­­­­­­ 94-02-556/2/ от 05.01.2018 год.   Отдел “ ТСУС” при община Елхово на основание чл.129 /2/ от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № ТСУ – 1 от 02.01.2018 год. на кмета на  общината е одобрен  ПУП-ПРЗ на поз.имот 019005  и ПП-за трасето на водопровод и елпровод...
Прочети ощe »

Вторник, 20 Март 2018 / 00:19 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24