ГРАО

/СУНАУ ОБА1.3/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ /предоставя се и в кметствата и кметските наместничества/

Публикувано от
1 октомври 2012

 Документът удостоверява семейното положение на българския гражданин. Издава се по постоянен адрес на лицето. Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.5, т.4 Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.6 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г....
Прочети ощe »

/СУНАУ ОБА1.4/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА /предоставя се и в кметствата и кметските наместничества/

Публикувано от
1 октомври 2012

Документът удостоверява семейното положение на българския гражданин. Издава се по постоянен адрес на лицето. Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.5, т.4 Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г....
Прочети ощe »

/СУНАУ ОБА1.5/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ /предоставя се и в кметствата и кметските наместничества/

Публикувано от
1 октомври 2012

Издава се от общината по постоянен адрес на молителя само в случаите, когато не разполага с друг документ, с който да докаже родствените връзки. Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.5, т.2 Закон за местните данъци и такси – чл....
Прочети ощe »

/СУНАУ ОБА1.6/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (УЧРЕДЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 155 ОТ СК И ПО ПРАВО – ПО ЧЛ. 173 ОТ СК); 6а.Приемане на отчет на настойника и издаване на удостоверение за настойничество

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Семеен кодекс – Глава единадесета (чл. 153 и сл.) – за 6. Семеен кодекс – чл.171, чл.173, ал.2, и чл.174, ал.2 – за 6а. Необходими документи: Заявление свободен текст от близки и роднина или сигнал от лица по чл.153 ал.3 от СК Акт за раждане на лицето Съдебно решение за поставяне на...
Прочети ощe »

/СУНАУ ОБА1.7/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА /предоставя се и в кметствата и кметските наместничества/

Публикувано от
1 октомври 2012

Издава се по постоянен адрес на лицето. Документът се издава с цел да се удостовери, че имената, вписани в два или повече документа, са имена на един и същ човек. Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.5, т.1 Закон за...
Прочети ощe »

Петък, 24 Ноем 2017 / 15:10 часа

Времето в Елхово

Елхово
Разкъсана облачност
10°C
Усеща се като: 16°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 75%
Вятър: 1 m/s ЗЮЗ
Ветровито: 3 m/s
Изгрев: 07:15
Залез: 16:46