ГРАО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕРЕН ЕГН ОТ ТЗ „ГРАО”

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закона за гражданската регистрация – чл.11   Необходими документи: Искане по образец Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно Удостоверение за раждане Такса: няма Срок за изпълнение: 7 дни
Прочети ощe »

ПРИСВОЯВАНЕ НА ЕГН

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закона за гражданската регистрация – чл.11  Необходими документи: Искане за присвояване (корекция) на ЕГН по образец Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно Удостоверение за раждане Такса: няма Срок за изпълнение: 7 дни
Прочети ощe »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Указания на ГД „ГРАО”  Необходими документи: Искане по образец Документ за собственост Цена: 3.00 лв. Срок за изпълнение: 3 дни
Прочети ощe »

/СУНАУ ОБА4.1/ ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО РЕЩЕНИЕ ИЛИ ДРУГ АКТ, СВЪРЗАНО С ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН СЪД ИЛИ ДРУГ ОРГАН

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Кодекс за международното частно право – чл.118 и чл.119 Граждански процесуален кодекс – чл. 621 Необходими документи: Препис от решението, заверен от съда, който го е постановил Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила Заверен превод на горните документи от МВР Нотариално заверена декларация по чл.117, т.3,4 от КМЧП...
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:21 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed