Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 18 септември 2015 г.


14 септември 2015
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

        № 50 /11.09.2015 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 18.09.2015 г. от 17.00 часа в  ритуалната зала на община Елхово L-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища определени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 – 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

  

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства  във връзка с предстоящите на 25.10.2015 г. избори

ВНОСИТЕЛ:Петър Андреев Киров –  кмет на  община  Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител наобщина Елхово в Комисията за изработване на областна здравна карта

ВНОСИТЕЛ:Петър Андреев Киров –  кмет на  община  Елхово

 

6.РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:50 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
4°C
Усеща се като: 0°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 97%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56