/СУНАУ ОБА1.14/ Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път


27 септември 2017
Публикувано от
Нормативно основание:

Закон за гражданската регистрация – чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 
Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23 и чл. 25

Необходими документи:

  • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец  
  • Документ за самоличност  или нотариално заверено пълномощно

Такса: 3,00 лв.

Срок за изпълнение:  Веднага

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:23 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed