55.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ


30 ноември 2017
Публикувано от

Нормативно основание:

чл.137, ал.1 от Закона за туризма

Необходими документи:

1/ Заявление по образец

2/ удостоверение за категоризиране №…………..- ОРИГИНАЛ

3/ копия на документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.137, ал.1, т.3, т.5, т.6, т.7  и т.8 от Закона за туризма.*

4/……………………………………………………………………………………………

*Чл. 137. (1) Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:

  1. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
  2. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение;
  3. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;
  4. при промяна на вида на туристическия обект;
  5. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията

Срок на предоставяне: 30 дни

Такса/Цена: няма

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
11°C
Усеща се като: 13°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 53%
Вятър: 0 m/s ССЗ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41