О Б Я В Л Е Н И Е


11 декември 2017
Публикувано от

№­­­­­­ 94-02-556/1/ от 07.12.2017 год.

Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 3   от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните, че  е изработен  ПУП- План за регулация и застрояване за  поземлен имот № 019005 в м.“Върбанов кладенец „ землище с.Кирилово, община Елхово.

Проектът  за  ПУП – ПРЗ е изложен  в отдел „ ТСУС” на община Елхово.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация- гр.Елхово.

Версия за печат
Вторник, 20 Март 2018 / 00:20 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24