Извлечение от влязла в сила на 01.12.2017 год., Присъда № 56/15.11.2017 год. по НОХД № 219 / 2017 год. по описа на PC-Елхово


31 януари 2018
Публикувано от

Извлечение от влязла в сила на 01.12.2017 год., Присъда № 56/15.11.2017 год. по НОХД № 219 / 2017 год. по описа на PC-Елхово, с която на Чавдар Демирев Чавдаров , роден на 18.12.1999 г. в Република България, живущ в гр. Елхово, обл. Ямбол ул. Тракия № 27, е осъден на  „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:08 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed