С Ъ О Б Щ Е Н И Е


12 февруари 2018
Публикувано от

Съгласно чл.83 ал.1 т.5 от Закона за публичните финанси, чл.16 ал.4 т.5 от Наредба №10 на Общински съвет – Елхово и заповед № РД-91/12.02.2018 г. на кмета на община Елхово за утвърден бюджетен календар е открита процедура по набирането на предложения от местната общност за съставянето на тригодишната прогноза на община Елхово за местните дейности за периода 2019 г. – 2021 г.

Всички граждани и институции, които желаят да дадат своите писмени предложения, могат да го направят в “Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация, както и на e-mail адреса на община Елхово – obshtina@elhovobg.org

 

Срокът за представяне на писмените предложения е до 14.02.2018 г.

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:19 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed