У В Е Д О М Л Е Н И Е


13 март 2018
Публикувано от

            Община Елхово, уведомява жителите на града, че във връзка с разпореждане № 163/18 от 12.02.2018г. на Районна прокуратура Елхово и Заповед № РД-108/20.02.2018г. на Кмета на община Елхово, общинска администрация извършва проверки, относно спазването на действащите разпоредби, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на Община Елхово, при отглеждането на домашни любимци – кучета на територията на гр.Елхово.

В предвид на това община Елхово напомня, че всички собственици на кучета са длъжни:

    – при навършване на 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст да регистрират кучето в отдел “ Местни данъци и такси” към Община Елхово;

    – да вземат съответните мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

    – при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинският паспорт и регистрационен талон и да го представят за проверка на контролните органи;

    – да извеждат кучетата с повод, а агресивните кучета и с намордник;

    – да не въвеждат кучетата в детски площадки, закрити обществени сгради, заведения за обществено хранене, магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове;

          При констатиране на нарушение на собствениците на кучета ще бъдат налагани санкции съгласно разпоредбите на Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на Община Елхово.

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:51 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed