З А П О В Е Д № РД – 185 / 29.03.2018 г. прекратявам откритата процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на ползване за срок от 5 години


30 март 2018
Публикувано от

З А П О В Е Д

РД – 185 / 29.03.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура обн. ДВ бр. 21 от 9 март 2018 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

         Прекратявам откритата със заповед № РД-156/15.03.2018 г. процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на ползване за срок от 5 години върху обособени части от имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, масивна едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение, да се публикува на електронната страница на община Елхово и във в. „Елховска дума“.

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

 

Версия за печат
Четвъртък, 26 Април 2018 / 01:06 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 83%
Вятър: 1 m/s ЮИ
Ветровито: 2 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07