Покана за провеждане обществено обсъждане поемането на дългосрочен общински дълг


19 ноември 2018
Публикувано от

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и заповед № РД-791/ 19.11.2018 г. на кмета Петър Киров,  община Елхово отправя

 

П О К А Н А

за провеждане обществено обсъждане поемането на дългосрочен общински дълг

 

І. Предназначение на проекта

Проектът е с наименование „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово” по процедура чрез директно предоставяне „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Продължителността на проекта е 35 месеца. Основните дейности са: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Елхово и съпътстваща инфраструктура до нея и Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр.Елхово.

ІІ. Размер на дълга

На 28.03.2017 година в град София бе сключен Договор № BG 16М1ОР002-1.009- 0004-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерство на околната среда и водите и община Елхово за изпълнение на посочения проект. Общата стойност на проекта е 18 867 785,73 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 13 854 565,90 лв., собствено съфинансиране в размер на 1 878 531,88 лв. и недопустими разходи (ДДС) в размер на 3 134 687,95 лв.

Необходимо е поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 7 378 531,88 лв., включващ осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проекта в размер на 5 500 000 лв., както и на собствения принос на общината в размер на 1 878 531,88  лв.

 

ІІІ. Начин на финансиране – поемане на дългосрочен общински дълг.

 

ІV. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху бъдещи вземания.

 

  1. V. Място и дата на провеждане на обсъждането – 28.11.2018 г. от 17,00 ч. в заседателната зала в сградата на общинска администрация, ул.”Търговска” № 13

 

Община Елхово

 

Материал за предварително запознаване с темата на публичното обсъждане може да намерите тук, както и в сградата на община Елхово – в Център за услуги и информация на гражданите.

Версия за печат
Сряда, 21 Авг 2019 / 00:26 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
19°C
Усеща се като: 17°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 65%
Вятър: 1 m/s ЮЮИ
Ветровито: 3 m/s
Изгрев: 06:27
Залез: 20:06