Стартират строително – монтажните работи по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“


26 ноември 2018
Публикувано от

На 28.11.2018 г., от 11 ч. l гр. Елхово, на ул. Балабанска ще бъде проведена официалната церемония по „първа копка” на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.009-0004-C01/28.03.2017 г.

Обща стойност на проекта: 18 867 785,73 лв. с ДДС, от които:
Финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП): 13 854 565,90 лв.
Кохезионен фонд: 11 776 381,02 лв.
Национално съфинансиране: 2 078 184,88 лв.
Съфинансиране от Община Елхово: 1 878 531,88 лв.
Възстановим от НАП ДДС: 3 134 687,95 лв.

По време на събитието официално ще бъде даден старт на строително – монтажните дейности по проекта.
Проектът на Община Елхово включва два основни компонента: 1). Частична рехабилитация на ВиК мрежата на територията на града, както и 2). Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, включително изграждане на довеждащ колектор до нея. В рамките на проектните дейности се предвижда изготвяне на работен инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ като нейният капацитет съобразно резултатите от прединвестиционното проучване е 11 100 е.ж.
Основна цел на проекта е прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника – р. Тунджа, както и в по – общ план – постигане изискванията, заложени в националното и Общностното законодателство в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни води в градски агломерации.
С изпълнението на проекта ще се постигне една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел – опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.
С изпълнението на настоящия проект ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно-хигиенните условия за живот на населението и ще се намали здравния риск за населението.

Версия за печат
Сряда, 21 Авг 2019 / 00:10 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
20°C
Усеща се като: 19°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 62%
Вятър: 0 m/s ЮЮИ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:26
Залез: 20:08