С официална церемония беше даден старт на строително – монтажните работи по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“


28 ноември 2018
Публикувано от

Днес, 28.11.2018 г. беше даден старт на строителните дейности по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”.

Официалната церемония по „първа копка” се проведе от 11:00 ч. на ул. „Балабанска”.

На събитието присъстваха Областния управител на Област Ямбол, Управителя на „ВиК” Ямбол ЕООД, Кмета на Община Елхово – Петър Киров, Зам.- кметове и служители на Общинска администрация, както  и  представители на изпълнителите по проекта.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.009-0004-C01/28.03.2017 г. Общата стойност на проекта е 18 867 785,73 лв. с ДДС, от които финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП) в размер на 13 854 565,90 лв. (Кохезионен фонд: 11 776 381,02 лв. и национално съфинансиране: 2 078 184,88 лв.). Съфинансирането от Община Елхово е в размер на 1 878 531,88 лв. ДДС по проекта в размер на 3 134 687,95 лв. е недопустим разход по програмата и ще се възстановява от НАП.

Към настоящия момент стартират строително – монтажните работи по компонент 1). Частична рехабилитация на ВиК мрежата на територията на града. По компонент 2). Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, включително изграждане на довеждащ колектор до нея, стартират проектните дейности по изготвяне на работен инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ с капацитет 11 100 е.ж.

 

Основна цел на проекта е прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника – р. Тунджа, както и в по – общ план – постигане изискванията, заложени в националното и Общностното законодателство в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни води в градски агломерации.

С изпълнението на проекта ще се постигне една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел – опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.

С изпълнението на настоящия проект ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно-хигиенните условия за живот на населението и ще се намали здравния риск за населението.

Версия за печат
Вторник, 20 Авг 2019 / 23:54 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
20°C
Усеща се като: 19°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 62%
Вятър: 0 m/s ЮЮИ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:26
Залез: 20:08