Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 април 2019 г.


19 април 2019
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/ ………………………………..

……………………………………………

област с административен  център  гр. Ямбол

 

 

 

П  О  К   А  Н  А

      

№ 42 /25.04.2019 г.

 

            На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 25.04.2019 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината 42 -ро заседание на Общински съвет – Елхово при следния

                             

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.на дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД .

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г. на община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклади на читалищата в община Елхово за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програмата за 2018 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за периода от 2019 – 2020 година и годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост,представляващ поземлен имот частна собственост с идентификатор 2738.500.4020 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4016 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на списък за броя, видът и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на представители на ОбС-Елхово в комисиите по чл. 45, ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Елхово

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

  13. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019год.

   

  14. РАЗНИ

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
12°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 48%
Вятър: 1 m/s СЗ
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41