О Б Я В Л Е Н И Е


4 септември 2019
Публикувано от

Отдел ТСУС при община  Елхово,съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за  частично изменение  на ПРЗ на гр.Елхово  УПИ ХХІІ-1988 и ХХ- за озеленяване , кв.78 по ПРЗ на гр.Елхово / поз.имот с идентификатор 27382.500.1988 по КК на гр.Елхово/.

            Проекта   е изложен в отдел „ТСУС” на община  Елхово .

             На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ  в 14 дневен  срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните  могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
9°C
Усеща се като: 11°C
Налягане: 1030 mb
Влажност: 63%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:08
Залез: 17:48