Текат строително-монтажните работи по изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в Елхово

С бързи темпове вървят строително-монтажните работи по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“. Дейностите по този проект бяха разделени на два компонента, а именно частична рехабилитация на ВиК мрежата на територията на града и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, включително изграждане на довеждащ колектор до нея.
Планираните за периода дейности по първи компонент са изцяло завършени, като асфалтовите настилки, които бяха нарушени по време на подмяната на ВиК мрежата са напълно възстановени. С бързи темпове се извършват и дейностите по втори компонент за изграждането на Пречиствателната станция за отпадъчни води.
Паралелно се изграждат всички големи съоръжения, съставящи Пречиствателната станция. Изкопът за входната помпена станция е укрепен посредством шпунтове като на този етап е бетониран фундамента и се изпълняват армировъчни работи за стените. Фундамента на биобасейна също е бетониран, а армировъчните дейности за стените му са почти напълно завършени. През следващата седмица ще започнат кофражни и бетонови работи. Вчера бе изпълнено полагането на пълнежен бетон за наклон на вторичните радиални утаители. Основите на административната сграда са изградени и към този момент се изпълняват изолация в основи и обратен насип, като всички комуникации са предварително заложени (водопровод, канал, електроинсталации и др.). Междувременно е започнало изграждането на изсушителните полета, а напълно завършено към този момент е самото заустване към река Тунджа.