Започва изплащането на обезщетения за умъртвени прасета в община Елхово

Община Елхово уведомява жителите, че от 17.10.2019 г. започва изплащането на държавното финансово подпомагане за стопаните, умъртвили доброволно домашните си прасета на територията на общината. Сумите от 300 лв, определени за дезинфекция на задните дворове, ще се изпащат лично на собствениците в населеното място, в което живеят, срещу представен документ за самоличност.

Изплащането ще се извърши само в определения ден за съответното  населено място.

За жителите на град Елхово-  на 17.10.2019г. от 12:00 часа в Районна ветеринарна лечебница.

За жителите на селата: Трънково, Изгрев, Пчела, Малък Манастир, Раздел, Лалково, Славейково, Маломирово, Чернозем, Добрич -на 17.10.2019г. от 12:00 часа в кметството на съответното населено място.

За жителите на селата: Гранитово, Мелница, Лесово, Малко Кирилово, Вълча Поляна, Кирилово, Бояново, Стройно, Борисово, Жребино -на 18.10.2019г. от 12:00 часа в кметството на съответното населено място.