3. /СУНАУ ОБА3.3/ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО


1 октомври 2012
Публикувано от

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията – чл.59, ал.2 във връзка с чл.8, т.3 и чл.12, ал.3

Необходими документи:

 • заявление по образец
 • документ за собственост
 • писмено съгласие на Националното управление по горите за извършване на исканото строителство
 • подробен устройствен план
 • три копия от одобрения и съгласуван инвестиционен проект
 • решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС – /в случаите, в които се изисква ОВОС/
 • оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 ЗУТ
 • положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност /ако строежът е първа или втора категория/
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 • специалните разрешителни /изискуеми по специални закони/
 • пълномощно
 • други документи при поискване

Такса:       20.00 лв. 

Срок за изпълнение:  25 дни

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
11°C
Усеща се като: 13°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 53%
Вятър: 0 m/s ССЗ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41