2. /СУНАУ IІ/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП 3)


1 октомври 2012
Публикувано от

Нормативно основание:

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3

Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в”

Необходими документи:

  • Искане по образец
  •  Копие на трудова книжка /при липса на трудова книжка, точно посочване на периода, за който се изисква трудовия стаж/

Такса: няма

Срок за изпълнение:  10 дни

Услугата може да се заяви и чрез лицензиран пощенски оператор.

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:56 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed