1. /СУНАУ I/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 2)


1 октомври 2012
Публикувано от

Нормативно основание:

Кодекс за социално осигуряване

Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж

Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в”

Необходими документи:

  • Искане по образец
  •  Копие на трудова книжка /при липса на трудова книжка, точно посочване на периода, за който се изисква трудовия стаж/

Такса: няма

Срок за изпълнение:  10 дни

Услугата може да се заяви и чрез лицензиран пощенски оператор.

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:57 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed