1. /СУНАУ ОБА13.1/ ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


1 октомври 2012
Публикувано от

Нормативно основание:

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – чл.88

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото

Срок за изпълнение:    7 дни – такса: 2лв.

3 дни – такса: 4лв.

1 ден – такса: 6 лв.

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:54 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed