3. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ


1 октомври 2012
Публикувано от

Необходими документи:

  • Заявление -декларация по образец
  • Копие на документ за самоличност
  • Медицинска бележка от личния лекар
  • Медицинска бележка от психиатър
  • Копие на експертиза от ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност /сверява се с оригинала при подаване на документите/

Такса:  месечна такса до 40.00 лв. (в зависимост от извършените разходи)

Срок за изпълнение: 7 дни

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:08 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed