2. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕПИСКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТЪПИЛИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ


1 октомври 2012
Публикувано от

Преписката от президентството се комплектова служебно и се внася за разглеждане и становище в ОбС.

Нормативно основание:

Конституция на Република България – чл. 98, т. 12

Такса:  няма

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:11 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed