„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ В СЕЛАТА БОЯНОВО, КИРИЛОВО, МАЛОМИРОВО, РАЗДЕЛ И ЛЕСОВО“


Източник на финансиране: Ос4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007-2012 година по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – Елхово (2012-2015).

Мярка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Териториален обхват – села: Бояново, Кирилово, Маломирово, Раздел и Лесово.

Основна цел на проектното предложение: Подпомагане на местното развитие като се подкрепи реализацията на инвестиции в подобряване качеството на културните институции в селата и гарантиране на достъпа на децата, младежите и населението на община Елхово до културни и свързани със свободното време и отдиха услуги, подобряване жизнения стандарт и качеството на живот.

Специфични цели на проектното предложение: Предвижда се подобряване състоянието на читалищата в селата чрез извършване на пълени или частичени ремонтни дейности по подобекти, както следва:

1. Читалище в с.Бояново : ремонт на покрив; киносалон – ремонт на таван; подмяна на дограма; вътрешно боядисване.

2. Читалище в с.Кирилово : ремонт на покрив; подмяна на дограма; киносалон – ремонт на дюшеме, боядисване; малка зала – подмяна на дограма, боядисване; боядисване фасада.

3. Читалище в с.Маломирово : подмяна на дограма; малък салон – боядисване, ремонт коридор и фоайе, стълбище-боядисване; киносалон – ремонт таван на балкона; подмяна на улуци; боядисване фасада над входа; ремонт външно стълбище.

4. Читалище в с.Раздел : ремонт на покрив; подмяна на улуци и водосточни тръби; подмяна на дограма; киносалон – ремонт таван; фасада – пребоядисване; укрепване козирка над входа.

Читалище в с.Лесово : ремонт на покрив; ремонт на улуци и водосточни тръби; направа на тоалетна; подмяна на дограма – библиотека, малка зала (клуб); ремонт сцена – кърпежи, боядисване; ремонт гримьорна; ремонт библиотека – боядисване.

Повече за проекта…

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:45 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
3°C
Усеща се като: 1°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s ЗЮЗ
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56