„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ В БЛИЗОСТ ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ГОЛЕМИ ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО“


Източник на финансиране: Ос4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007-2012 година по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – Елхово (2012-2015).

Мярка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

Основна цел на проектното предложение:  Противопожарното устрйство в Общинска горскостопанска единица „Елхово” включва проектиране на система от противопожарни мероприятия с цел предотвратяване възникването на пожар в горските територии, ранното им откриване, ограничаване на разпространението им и осигуряване на условия за успешно гасене.

Основните дейности по проекта: Противопожарните мероприятия вклюяват изграждането на следните съоръжения :

– Бариерни прегради;

– Лесокултурни прегради;

– Минерализовани ивици;

– Пътища за движение на противопожарни автоцистерни;

– Депо за противопожарен инвентар;

Повече за проекта…

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:54 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
4°C
Усеща се като: 0°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 97%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56