“БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛАТА ЛЕСОВО И МАЛЪК МАНАСТИР, ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ”


Стойност на проекта:  48 832.50 лв.

Източник на финансиране: Ос4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007-2012 година по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – Елхово (2012-2015).

Мярка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.

Основна цел на проектното предложение:  Подобряване привлекателността на жизнената среда в селата Лесово и Малък Манастир на община Елхово, чрез обновяване и подобряване на детски площадки и съоръжения към тях за самостоятелни или групови игри и рехабилитация на обществени зелени площи, което  ще доведе до повишаване качеството на живот на населението и постигане на устойчиво развитие.

Основните дейности по проекта:

–          Обновяване и подобряване на детска площадка и съоръженията към нея за деца на възраст от 3-12 години, рехабилитация на обществени зелени площи в квартал 47 по ПРЗ на село Лесово община Елхово,  поземлен имот с идентификатор: 43459.501.712  по кадастралната карта на село Лесово.

–          Обновяване и подобряване на детска площадка и съоръженията към нея за деца на възраст от 3-12 години, рехабилитация на обществени зелени площи в квартал 30 по ПРЗ на село Малък Манастир община Елхово, УПИ VII по ПУП на село Малък Манастир.

 

Повече за проекта…

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:51 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
4°C
Усеща се като: 0°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 97%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56