Сключени договори


 

Договори за 2009 година

Доставка на горива и гориво-смазочни материали

Доставка на хранителни продукти със свой превоз за детските и социални заведения в община Елхово

 
Канализация ромски квартали 131 до 142 град Елхово

Строително монтажни работи по IV-то класната пътна и улична мрежа

Доставка на строителни материали по видове и количества

Строителни работи на микропроект №1607

 

Договори за 2008 година

Оптимизиране на училищната мрежа- обзавеждане на училищата в община Елхово

Възстановяване плочест водосток на р.Араплийска с.Чернозем

Доставка на сметосъбираща машина

Строително монтажни работи по IV-то класната пътна мрежа

Строително монтажни работи със енергоспестяващ ефект в ОУ „Паисий Хилендарски“

Доставка на строителни материали по видове и количества

Строителство на подобекти

Версия за печат
Сряда, 18 Септември 2019 / 21:04 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Location does not exist.