Разрешителни по Закона за водите


ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Заповед РД-577/04.08.2011 на Министъра на околната срeда и водите за одобряване на образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите

III. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган на издаване –Кмета на община:

  1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване от води, включително от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения ( по чл. 44, ал.1, чл.46, ал.1, т.1 чл.60 от ЗВ и чл.31 от Наредба за използването на повърхностните води). изтегли
  2. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения ( по чл.44, ал.1, чл.60 от ЗВ). изтегли
  3. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир и микроязовир – публична общинска собственост (по чл.46, ал.1от ЗВ). изтегли
  4. Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект (по чл.72, ал.1, т.2, чл.78 от ЗВ и чл.57, т.2 от Наредба за ползването на повърхностните води). изтегли
  5. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения (по чл.52, ал.1, т.3, буква „а”, във връзка с чл.50, ал.7, т.2). изтегли

 

Декларация съгласно чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда – образец

 

ТАКСИ

Дължими такси за административни услуги

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Обн., ДВ, бр. 50 от 1.07.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.)

 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Закон за водите

Наредба за ползването на повърхностните води

 

Версия за печат
Сряда, 18 Окт 2017 / 23:29 часа

Времето в Елхово

Елхово
Предимно ясно
11°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 80%
Вятър: 1 m/s С
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 07:30
Залез: 18:28