Стопанско управление и общинска собственост

8. /СУНАУ ОБА8.2/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи – чл.12, ал.2 Необходими документи : Заявление по образец – земя, гора Удостоверение за наследници /при необходимост/ Цена: 3,00 лв. Срок за изпълнение: 7 дни
Прочети ощe »

9. /СУНАУ ОБА8.4/ ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД

Публикувано от
1 октомври 2012

В извън горския фонд се маркират с общинска марка, а в горския фонд се маркира от Държавно горско стопанство. Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за горите – чл.131 б Необходими документи : Заявление свободен текст Такса:   по базисни цени, приети с решение на ОбС Срок за изпълнение:  3 месеца след издаване на...
Прочети ощe »

10. /СУНАУ ОБА8.5/ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 2 Необходими документи : Заявление по образец Копие от документ за собственост на имота Актуална скица на имота Протокол за извършено трасиране на земята Удостоверение за наследници при наследствен имот Квитанция за платена такса       Такса :  по базисни цени, приети с...
Прочети ощe »

11. /СУНАУ ОБА8.9/ ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК – не се предоставя

Публикувано от
1 октомври 2012


Прочети ощe »

12. /СУНАУ ОБА8.10/ ЗАВЕРКА НА АНКЕТНИ ФОРМУЛЯРИ КЪМ АНКЕТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Наредба № 3 на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (обн., ДВ, бр.10 от 05.02.1999г.) за създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители – чл.8, ал.6, т.2 във връзка с чл.3  Анкетната карта се представя в общината и се заверява веднага
Прочети ощe »

Понеделник, 19 Март 2018 / 08:34 часа

Времето в Елхово

Елхово
Дъжд и сняг
1°C
Усеща се като: -5°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 98%
Вятър: 4 m/s ИСИ
Ветровито: 5 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24