Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № РД- 215/12.04.2018г. за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово

Публикувано от
12 април 2018

З А П О В Е Д             № РД– 215/12.04.2018г.     На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, т. 18 и ал.8, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в...
Прочети ощe »

З А П О В Е Д № РД – 185 / 29.03.2018 г. прекратявам откритата процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на ползване за срок от 5 години

Публикувано от
30 март 2018

З А П О В Е Д № РД – 185 / 29.03.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура обн. ДВ бр. 21 от 9 март 2018 г.   З...
Прочети ощe »

З А П О В Е Д № РД – 155 /15.03.2018 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на ползване за срок от 10 години

Публикувано от
19 март 2018

З А П О В Е Д   № РД – 155 /15.03.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет...
Прочети ощe »

З А П О В Е Д № РД – 156 / 15.03.2018 г. публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на ползване за срок от 5 години

Публикувано от
19 март 2018

З А П О В Е Д   № РД – 156 / 15.03.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински...
Прочети ощe »

З А П О В Е Д № РД – 154 / 15.03.2018 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост

Публикувано от
19 март 2018

З А П О В Е Д   № РД – 154 / 15.03.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински...
Прочети ощe »

Четвъртък, 26 Април 2018 / 01:01 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 83%
Вятър: 1 m/s ЮИ
Ветровито: 2 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07