Търгове и конкурси

Заповед № РД-271/12.04.2019г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

Публикувано от
16 април 2019

ЗАПОВЕД   № РД-271   Елхово, 12.04.2019 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№...
Прочети ощe »

Заповед № РД-270/12.04.2019г. за проведждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост:

Публикувано от
16 април 2019

З А П О В Е Д   № РД-270 гр.Елхово,12.04.2019г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,  ал.2, ал.4 и 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, чл.17, ал.1, ал.2, ал.4 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5...
Прочети ощe »

Заповед № РД-266/11.04.2019г. за проведждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години по землища, както следва:

Публикувано от
16 април 2019

  ЗАПОВЕД   № РД-266 Елхово, 11.04.2019г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване,...
Прочети ощe »

Заповед № РД – 272/15.04.2019г. за договаряне по реда на чл. 66, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост

Публикувано от
15 април 2019

  З А П О В Е Д  № РД – 272/15.04.2019г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 4, чл. 72, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 25 и чл. 26...
Прочети ощe »

Заповед № РД-219/20.03.2019г. за търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Публикувано от
22 март 2019

ЗАПОВЕД  № РД – 219 Елхово, 20.03.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№  30/26.04.2018...
Прочети ощe »

Вторник, 21 Май 2019 / 19:31 часа

Времето в Елхово

Елхово
Частично слънчево
24°C
Усеща се като: 22°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 40%
Вятър: 3 m/s СЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 05:48
Залез: 20:34