Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Публикувано от
22 август 2017

  З А П О В Е Д   № РД – 531 / 17.08.2017 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 10 /десет / години с площ от 5 / 446 / пет цяло от четиристотин четиридесет и шест/ ид.ч. кв.м. от първи етаж на двуетажна масивна сграда

Публикувано от
11 август 2017

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР № 1 – ЕЛХОВО “  ЕООД – ГР. ЕЛХОВО                –––––––––––––––––––––––––––––––               Гр. Елхово,ул.”Чаталджа “ № 3 , тел. 047888503,е-mail : mc_elhovo@abv.bg     З   А   П   О   В   Е   Д  №.  23  гр.Елхово,  25  юли 2017 г.                      На  основание, чл.14, ал.7...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за срок от една стопанска година по землища, както следва

Публикувано от
1 август 2017

ЗАПОВЕД   № РД-493 Елхово, 27.07.2017г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №174/17/12 на Об съвет Елхово, взето с протокол №17 от 26.01.2017г. и чл.45, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинското имущество...
Прочети ощe »

Конкурс за началник отдел “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

Публикувано от
4 юли 2017

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед № РД –429.03.07.2017г.,  община Елхово обявява                        Конкурс за длъжността:   Началник отдел “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Елхово   1.Информация за длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за срок от една стопанска година по землища

Публикувано от
4 юли 2017

ЗАПОВЕД   № РД-418 Елхово, 29.06.2017г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №174/17/12, взето с протокол №17 от 26.01.2017г.    Н А Р Е Ж  Д А М :   I.Съгласно  Решение №174/17/12 на Общински съвет – Елхово, взето...
Прочети ощe »

Сряда, 23 Авг 2017 / 07:03 часа

Времето в Елхово

Елхово
Слънчево
12°C
Усеща се като: 13°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 99%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:30
Залез: 20:02