Търгове и конкурси

Заповед № РД-715/01.10.2019г. за проведждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост:

Публикувано от
7 октомври 2019

З А П О В Е Д   № РД-715 гр.Елхово,01.10.2019г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,  ал.2, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, чл.17, ал.1, ал.2, ал.4 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда...
Прочети ощe »

Заповед № РД-711/30.09.2019г за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост

Публикувано от
7 октомври 2019

  ЗАПОВЕД   № РД-711 Елхово, 30.09.2019г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №453/39/12 на Об съвет Елхово, взето с протокол №39 от 28.02.2019г. и чл.45, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинското...
Прочети ощe »

Заповед № РД-596/22.08.2019г за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост

Публикувано от
26 август 2019

ЗАПОВЕД   № РД-596 Елхово, 22.08.2019г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №453/39/12, взето с протокол №39 от 28.02.2019г.    Н А Р Е Ж  Д А М : I.Съгласно  Решение №453/39/12 на Общински съвет – Елхово, взето с...
Прочети ощe »

Заповед № РД-595/22.08.2019г за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

Публикувано от
26 август 2019

З А П О В Е Д   № РД-595 гр.Елхово,22.08.2019г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,  ал.2, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, чл.17, ал.1, ал.2, ал.4 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда...
Прочети ощe »

Заповед № РД – 584 / 20.08.2019 г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на територията на община Елхово

Публикувано от
20 август 2019

З А П О В Е Д             № РД – 584 / 20.08.2019 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –...
Прочети ощe »

Вторник, 12 Ноем 2019 / 13:32 часа

Времето в Елхово

Елхово
Предимно слънчево
20°C
Усеща се като: 22°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 52%
Вятър: 0 m/s И
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:00
Залез: 16:55