Предстоящо

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 26.01.2012г.

Публикувано от
26 януари 2012

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол П  О  К   А  Н  А       No 4 /18.01.2012 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 26.I.2012 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината IV -то заседание на Общински съвет – Елхово при...
Прочети ощe »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 22.12.2011г.

Публикувано от
14 декември 2011

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А        No 3 /14.12.2011 г.             На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 22.12.2011 г. от 9.00 часа в  заседателната зала на общината ²²² -то заседание на Общински съвет –...
Прочети ощe »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.11.2011г.

Публикувано от
15 ноември 2011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/…………………………………………. ……………………………………………………….. област с административен център гр. Ямбол ПОКАНА No 2 /15.XI.2011 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.XI.2011 г. от 9.00 часа в заседателната зала на общината II -то заседание на Общински съвет следния ДНЕВЕН РЕД: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на...
Прочети ощe »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 28.09.2011г.

Публикувано от
25 септември 2011

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол       П  О  К   А  Н  А No 55 / 26.IХ.2011 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка чл. 39, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и...
Прочети ощe »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 19.09.2011г.

Публикувано от
19 септември 2011

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол     П  О  К   А  Н  А             No 55 / 12.IХ.2011 г.               На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 19.IХ.2011 г. от 17.00 часа в ритуалната зала на общината тържествено заседание на Общински...
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:00 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed