О Б Я В Л Е Н И Е


1 февруари 2018
Публикувано от

ОДОБРЯВАМ:/П НЕ СЕ ЧЕТЕ/

ПЕТЪР КИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

С П И С Ъ К

на гражданите картотекирани съгласно изискванията на чл.4, ал.2, ал.3, чл.6 и чл.7, ал.2 от Наредба №11 от 20.06.2005г. на ОбС-Елхово за реда за управление и разпореждане с общински жилища с протокол от 24.01.2018г.

 

V група – чл.6, ал.1, т.5 от НРУРОЖ – заемащи не достатъчна жилищна площ по нормите на чл.16

2 подгрупа

1.Златка Михайлова Михалева – с.Лесово ул.“Цар Асен“№20 /3 членно семейство/

4.подгрупа

1.Галин Георгиев Мутафов – с.Бояново ул.“Г.Димитров“№53 /3 членно семейство/

 

Председател на

Общинската комисия:/ п не се чете /

                                      /П.Кючукова/

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:10 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed