О Б Я В Л Е Н И Е


5 август 2019
Публикувано от

Отдел “Териториално и селищно устройство” при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за  изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за производствена, търговска и складова дейност, кв.146 по ПРЗ на гр.Елхово  / поз.имот с идентификатор 27382.500.9742 по КК на гр.Елхово/  

             Проекта   е изложен в отдел “ТСУС” на община  Елхово .

             На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните  могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
8°C
Усеща се като: 5°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 61%
Вятър: 3 m/s ЗСЗ
Ветровито: 5 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41